Sài Gòn – Tây Ninh Xe 5 Chỗ

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

1,100,000đ 1 chiều Xe riêng 1,760,000/ 2 chiều về trong ngày, giá trọn gói Đặt Xe

Sài Gòn – Tây Ninh xe 7 chỗ

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

1,250,000đ .1 chiều Xe riêng,1,870,000 .2 chiều về trong ngày giá trọn gói Đặt Xe

Sài Gòn – Tây Ninh xe 16 chỗ

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

2,170,000đ 1 chiều Xe riêng, 2,870,000.  2 chiều về trong ngày giá trọn gói Đặt Xe

Sài Gòn – Tây Ninh xe 29-45 chỗ

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Liên Hệ Xe riêng, giá trọn gói Đặt Xe

Tây Ninh NHỮNG ĐIỂM ĐẾN ẤN TƯỢNG